• جابجایی علمک گاز پس از تعریض خیابان توسط دهیاری
  • مجموعه: مناظر راجوب
  • تودیع ومعارفه اعضای شورای راجوب
  • مجموعه: شورای راجوب
  • توضیحات: مراسم تودیع ومعارفه اعضای شورای راجوب
  • تابلو دفتر شورای اسلامی و دهیاری راجوب
  • مجموعه: مناظر راجوب
   
 

ورود کاربراننظرسنجی

نظر شما در مورد عملکرد دهیاری؟
 

پیوندها

 

 
 
 

اوقات شرعی